Sunday, May 29, 2011

umbul-umbul belambangan lyrics

Foto Belambangan ( Banyuwangi )
Umbul-umbul Belambangan
Umbul-umbul Belambangan
Umbul-umbul Belambangan
Umbul-umbul Belambangan.....eman.....

He umbul-umbul
He Belambangan
He umbul-umbul
He Belambangan
He umbul-umbul
He Belambangan
He umbul-umbul
He Belambangan.....

Belambangan.....Belambangan
Tanah jawa pucuk wetan
Sing arep bosen.....sing arep bosen
Isun nyebut-nyebut aran iro Belambangan Belambangan
Belambangan.....Belambangan
Tanah jawa pucuk wetan
Sing arep bosen.....sing arep bosen
Isun nyebut-nyebut aran iro Belambangan Belambangan.....

SOLO :
Membat mayun paman....
Suarane.....gending Belambangan
Nyerambai.....nusantara


Banyuwangi.....
Kulon gunung.....wetan segara
Lor lan kidul alas angker
Keliwat-liwat.....
Belambangan.....
Belambangan.....

GROUP :
Ojo takon....
Seneng susah hang disangga.....


SOLO :
Tanah endah.....
gemelar ring Taman Sari nusantara


GROUP :
He Belambangan...he Belambangan
Gemelar ring Taman Sari nusantara......
He Belambangan...he Belambangan
Gemelar ring Taman Sari nusantara......

Belambangan he seneng susahe wes ta ojo takon
Wes pirang-pirang jaman turun-temurun yo wes kelakon
Akeh prahara taping langit iro magih biru yoro
Magih gede magih lampeg ombak umbul segara iro....


Belambangan he gunung-gunung iro magih perkasa
Sawah lan kebonan iro wera magih subur nguripi
Ojo kangelan banyu mili magih gede sumber iro
Rakyate magih guyub ngukir lan bangun sing mari-mari


He Belambangan lir asato banyu segara
Sing bisa asat asih setya bakti isun...


Kang sapa-sapa bain arep nyacak ngerusak
Sun belani sun depani sun labuhi


He Belambangan lir asato banyu segara
Sing bisa asat asih setya bakti isun...


Kang sapa-sapa bain arep nyacak ngerusak
Sun belani sun depani sun labuhi

Ganda arume getih Sritanjung
Yo magih semebrung
Amuke satria Menak Jinggo
Magih murub ring dada
Magih kandel kesaktenane
Tawang Alun lan Agung Wilis
Magih murub tekadte
Sayu Wiwit lan Pahlawan petang puluh lima


Ngadeko jejeg....ngadeko jejeg
Umbul-umbul Belambangan
Ngadeko jejeg....adil lan makmur
Nusantara......

No comments:

Post a Comment